image

🇷🇺Rusiya Federasiyasının Dagıstan Respublikasında təhsil
📚 Dagıstan Dövlət Texniki Universiteti
🔹 İxtisas və təhsil haqqlları bakalavriat və magistratura üzrə
▫1. Memarlıq-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫2. İnşaat-
Bakalavriat əyani 76770, qiyabi 26700 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫3. Unikal bina və qurğuların tikintisi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫4. Tətbiqi informatika-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫5. Erzaq və bitki mənşəli qida məhsullarlnin texnologiyasi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 16000 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫6. Ümümi ərzaq məhsullarının texnologiyası-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 18600 rubl
▫7. Kimya texnologiyası-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫8. Yol inşaatı-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫9. Dəmiryol, körpü və nəqliyyat tunellərin tikintisi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫10. Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 18600 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫11. İqtisadiyyat-
Bakalavriat əyani 64840 rubl, qiyabi 26700 rubl
Magistratura əyani 71890 rubl
▫12. Biotexniki sisteminin texnologiyası-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 26700 rubl
▫13. İnformatika və hesablama texnikası-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫14. İnformasiya təhlükəsizliyi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫15. İnformasiya təhlükəsizliyinin avtomatlaşdırma sistemi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫16. Material elmləri və texnologiyasi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫17. Tətbiqi riyaziyyat və informatika-
Bakalavriat əyani 64840 rubl
▫18. Kompüter mühəndisliyi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫19. Texniki sistemlərin idarə edilməsi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 18000 rubl
▫20. Elektrotexnika və elektroenergetika-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 22300 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫21. Kadastr və yer quruluşu-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 27600 rubl.
Magistratura əyani 83820 rubl
▫22. Neft və qaz sənayesi-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 26700 rubl
▫23. Texniki təhlükəsizlik-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 18600 rubl
▫24. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları və kommunikasiya sistemləri-
Bakalavriat əyani 76770 rubl
▫25. Radiotexnika-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 16000 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫26. Elektronika və Ninoelektronikia-
Bakalavriat əyani 76770 rubl, qiyabi 22300 rubl
Magistratura əyani 83820 rubl
▫27. Servis xidmətləri-
Bakalavriat əyani 64840 rubl
▫28. Gömrük işi
▫29. Məhkəmə ekspertizası
▫30. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi-
Bakalavriat qiyabi 26700 rubl
▫31. Menecment-
Bakalavriat qiyabi 26700 rubl
▫32. Turizm-
Bakalavriat qiyabi 26700 rubl
▫33. Ekologiya və suyun istifadəsi-
Magistratura əyani 83820 rubl

🔮Bizimlə əlaqə:
Ünvan: Bakı şəhəri, H.Cavid 91/a
🌍www.erudit.edu.az
📱+994503131818
📱+994703131818
📱+79034802571
📠+994125392167