image

🔵Xaricdə Bakalavr pilləsinə qəbul tələbələrin ən məşhur olan dərəcədir. Bakalavr Təhsili əksər ölkələrində normal əyani şəkildə olmaqla 4 il təşkil edir. Bəzən 3 və 5 beş ildə ola bilər. Azərbaycanlı gənclərin ən böyük soruşduqları suallardan biri bir-başa bakalavr pilləsinə xarici ölkə universitetlərinə bir-başa bakalavr pilləsinə qəbul prosesi və qaydaları ilə bağlıdır.
Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Belarusiya, Rusiyanin Dagıstan Respublikası və s ölkələrin nin əksər universitetlərinin bakalavr pilləsinə normalda Azərbaycan orta məktəb attestatı ilə bir-başa qəbul olmaq mümkündür ingilis dili və məntiq imtahanlarını çıxmaq şərti (əyər tələb olunursa) ilə. Həmçinin Avropada bakalavr pilləsi 3 il təşkil etdiyindən çox az ölkələr (daha çox şərqi Avropa ölkələri) Azərbaycan orta məktəb attestatı ilə bir-başa bakalavr pilləsi üçün qəbul olmaq olar.
Bakalavriat pilləsində siz aşağıdakı ixtisaslarda təhsil ala biləcəyiniz.
– Riyaziyyat
– Tətbiqi Riyaziyyat və Kompüter Elmləri
– Mexanika və riyazi modelləşdirmə
– Tətbiqi riyaziyyat
– Statistika
– Riyaziyyat və kompüter elmləri
– Əsas informasiya və informasiya texnologiyaları
– İnformasiya sistemlərinin proqram təminatı və tətbiqi
– Tətbiqi riyaziyyat və fizika
– Fizika
– Radiofizika
– Kimya
– Kimya, fizika və materialların mexanikası
– Geologiya
– Coğrafiya
– Kartoqrafiya və geoinformatika
– Hidrometeorologiya
– Tətbiqi hidrometeorologiya
– Ekologiya və ətraf mühitin idarə edilməsi
– Biologiya
– Torpaqşünaslıq
– Memarlıq
– Memarlıq irsinin bərpası
– Memarlıq, dizayn
– Şəhər planlaması
– Tikinti
– Kompüter elmləri və mühəndislik
– İnformasiya sistemləri və texnologiyaları
– Proqram mühəndisliyi
– İnformasiya təhlükəsizliyi
– Radio mühəndisliyi
– İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları və kommunikasiya sistemləri
– Elektron vasitələrin dizaynı və texnologiyası
– Elektron və Nanoelektronika
– Cihazlar
– Optotexnika
– Fotonika və optoinformatika
– Biotexniki sistemlər və texnologiyalar
– Lazer texnologiyası və lazer texnologiyası
– Enerji sistemi və istilik mühəndisliyi
– Elektrik enerjisi və elektrik mühəndisliyi
– Enerji mühəndisliyi
– Nüvə enerjisi və istilik fizikası
– Nüvə fizikası və texnologiyası
– Mexanika Mühəndisliyi
– Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar
– Tətbiqi mexanika
– Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması
– maşınqayırma istehsalının dizayn və texnoloji dəstəyi
– Mekatronika və Robotika
– Texniki Fizika
– Yüksək texnologiyalı plazma və elektrik stansiyaları
– Soyutma, kriogen avadanlıq və həyat dəstək sistemləri
– Gəmi texnologiyasi
– Kimya texnologiyası
– Kimya texnologiyası, neft kimyası və biotexnologiyada enerji resurslarının proseslərinin idarə olunması
– Biotexnologiya
– Bitki xammalından hazırlanmış ərzaq məhsullarının texnologiyası
– Heyvan mənşəli ərzaq məhsullarının texnologiyası
– Ərzaq məhsulları və iaşə müəssisələri
– Texniki təhlükəsizlik
– Ekoloji mühəndislik və suyun istifadəsi
– Neft və qaz sənayesi
– Torpaq idarəçiliyi
– Material elmləri və materialları texnologiyası
– Metallurgiya
– Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası
– Torpaq nəqliyyat və texnoloji komplekslər
– Nəqliyyat və texnoloji maşın və komplekslərin istismarı
– Füze sistemləri və kosmonavtika
– Trafik nəzarət sistemləri və naviqasiya
– Balistik və maye dinamikası
– Aviasiya
– Təyyarə mühərrikləri
– Təyyarələrin və mühərriklərin texniki işi
– Aviasiya elektrik sistemləri və uçuş naviqasiya komplekslərinin texniki işi
– Hava naviqasiyası
– Hava limanı əməliyyat və təyyarə əməliyyatları
– Su nəqliyyatının idarə edilməsi və hidrografik dəstəyin göndərilməsi
– Gəmiqayırma, okean mühəndisliyi və dəniz infrastrukturu obyektlərinin sistemləri mühəndisliyi
– Standartlaşdırma və Metrologiya
– Keyfiyyətin idarə edilməsi
– Sistemin təhlili və idarə edilməsi
– Texniki sistemlərdə idarəetmə
– İnnovasiya
– Nanotexnologiyalar və mikrosistem texnologiyası
– Yüngül sənayenin texnologiyası
– Tekstil məhsullarının texnologiyaları və dizaynı
– Texnologiya və qablaşdırma
– Materialların emalı texnologiyası
– Yüngül sənaye məhsullarının texnologiyası
– Meşəçilik
– Texnologiya və ağac emalı sənayesi
– Agrokimya
– Agronomiya
– Bağçılıq
– Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı texnologiyası
– Su bioresursları və suvarma
– Balıqçılıq
– Landşaft memarlığı
– Hidromeliorasiya
– Baytarlıq və sanitariya müfəttişliyi
– Zooteknia
– Psixologiya
– İqtisadiyyat
– Bank işi
– Mühasibat uçotu
– Gömrük iş
– Maliyyə və kredit
– Audit
– Markiting
– Menecment
– İdarəetmə
– İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi
– Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi
– Biznes İnformatika
– Ticarət işi
– Yaşayış və kommunal infrastruktur
– Sosiologiya
– İctimai iş
– Gənclərlə işin təşkili
– Hüquq
– Müalicə işi
– Müalicə profilaktikası
– Diş həkimi
– Pediatriya
– Xarici Regional Tədqiqatlar
– Rusiyanın Regional Araşdırmaları
– Şərqşünaslıq və Afrikaçılıq
– Siyasi elm
– Beynəlxalq münasibətlər
– İctimai siyasət və sosial elmlər
– Reklam və ictimai əlaqələr
– Jurnalistika
– Nəşriyyat
– Televiziya
– Media
– Xidmət
– Turizm
– Otel işi
– Pedaqoji təhsil
– Psixoloji və pedaqoji təhsil
– Xüsusi (defektoloji) təhsil
– Peşə təhsili (sənayeye görə)
– Pedaqoji təhsil (iki təlim profilləri ilə)
– Filologiya
– Dilçilik
– Əsas və tətbiqi dilçilik
– Humanitar sahədə intellektual sistemlər
– Tarix
– Sənədləşmə və arxiv işləri
– Antropologiya və etnologiya
– Fəlsəfə
– Tətbiqi etika
– Din
– İlahiyyat
– Bədən tərbiyəsi
– Əlilliyi olan şəxslərin sağlamlıq vəziyyətində bədən tərbiyəsi (bədən tərbiyəsi)
– İstirahət və idman turizmi
– İncəsənət
– Gözəl sənətlər
– İncəsənət tarixi
– İncəsənət nəzəriyyəsi və tarixi
– Mədəni tədqiqatlar
– Xalq sənət mədəniyyəti
– Sosial-mədəni fəaliyyət
– Ressamliq
– Heykəltaraşlıq
– Mədəniyyət və təbii miras obyektlərinin qorunması
– Təqdimatların və bayramların idarə olunması
– Kitabxana fəaliyyəti
– Xoreoqrafiya sənəti
– Xoreoqrafiya performansı
– Sirk sənəti
– Performans bəzək texnologiyası
– Teatr tədqiqatları
– Drama
– Musiqi pop sənəti
– Musiqi və instrumental sənət
– Vokal sənəti
– Xalq mahnılarının sənəti
– Davranış
– Musiqi sənəti, musiqi və tətbiqi sənət
– Dizayn
– Dekorativ və tətbiqi incəsənət və sənətkarlıq
– Geyim və toxuculuq sənəti